ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು

ಪ್ರದರ್ಶನ

EXHIBITION (5)
EXHIBITION (2)
EXHIBITION (4)
EXHIBITION (1)
EXHIBITION (3)
EXHIBITION (6)

ಸಹಕಾರಿ ಪಾಲುದಾರ

logo (1)
logo (5)
logo (12)
logo (10)
logo (3)
logo (2)
logo (11)
logo (9)
logo (8)
logo (7)
logo (6)
logo (4)

ಬಳಸಿದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಎ, ಇಯು ನಿಯಮಗಳು 10/2011 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕಾರ್ಖಾನೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಮೆಶ್/ನಾನ್ ​​ನೇಯ್ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, 82 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಮಾದರಿಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಮಾದರಿಗಳು.

ಮೆಶ್/ನಾನ್ ​​ನೇಯ್ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, 82 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು.